Μετάγγιση αίματος


Μετάγγιση αίματος ονομάζεται η διαδικασία μεταφοράς αίματος ή παραγώγων του αίματος από ένα άτομο που λέγεται αιμοδότης στο κυκλοφορικό σύστημα ενός άλλου ατόμου που λέγεται λήπτ αιματολήπτης. Όταν ο δότης και ο λήπτης είναι το ίδιο πρόσωπο, τότε η μετάγγιση αυτή λέγεται αυτομετάγγιση.

Η διαδικασία της μετάγγισης σε βίντεο:

0 Σχόλια - Παρατηρήσεις:

Δημοσίευση σχολίου

Join The Team

top