Αρτηριοφλεβική δυσπλασίαΟι Αρτηριοφλεβικές Δυσπλασίες είναι μάζες παθολογικών αγγείων στον εγκέφαλο ή τον νωτιαίο μυελό.

Φυσιολογικά, οι αρτηρίες που φτάνουν στον εγκέφαλο ή τον νωτιαίο μυελό, δαιρούνται συνέχεια σε μικρότερες αρτηρίες μέχρι που καταλήγουν στο στάδιο των τριχοειδών αγγείων. Μέσω των τριχοειδών παρέχονται στον νευρικό ιστό το οξυγόνο και η γλυκόζη που χρειάζεται και απομακρύνονται τα άχρηστα παράγωγα του μεταβολισμού. Μετά από τα τριχοειδή ακολουθούν πολύ μικρές φλέβες, που ενώνονται συνεχώς μεταξύ τους για να σχηματίσουν όλο και μεγαλύτερες και τελικά να απομακρύνουν το αίμα από τον εγκέφαλο ή τον νωτιαίο μυελό. Το σύστημα των τριχοειδών χρησιμεύευι επίσης στο να ελαττώνει την υψηλή πίεση του αίματος στις αρτηρίες, πριν αυτό φτάσει στις φλέβες οι οποίες δεν μπορούν να αντέξουν πολύ υψηλή πίεση.

Αρτηριοφλεβικές Δυσπλασίες αναπτύσσονται σε σημεία όπου λείπει το δίκτυο των τριχοειδών αγγείων και υπάρχει άμεση επικοινωνία μεταξύ των αρτηριών και των φλεβών. Αυτό σημαίνει οτι το αίμα μεταφέρεται με υψηλή πίεση απ' ευθείας από τις αρτηρίες στις φλέβες. Οι φλέβες δεν μπορούν να αντέξουν σε τόσο υψηλή πίεση και αναγκάζονται να διαταθούν και να επιμηκυνθούν για να την αντιμετωπίσουν. Λόγω της διάτασης και της επιμήκυνσης των φλεβών σχηματίζεται μία μάζα από παθολογικά αγγεία που αποτελεί την Αρτηριοφλεβική Δυσπλασία ή AVM.

Ακολουθούν μερικά σχηματικά παραδείγματα διαφόρων τύπων AVM:


Οι αρτηρίες φτάνουν στο AVM από αριστερά με ζωηρό κόκκινο χρώμα και οι φλέβες βγαίνουν από δεξιά με μώβ χρώμα.

ΑΡΙΣΤΕΡΑ: Διάφορες θέσεις στον εγκέφαλο όπου αναπτύσσονται AVM
ΔΕΞΙΑ: Σχηματική αναπαράσταση ενός AVM στον εγκέφαλο


Οι εικόνες που ακολουθούν προέρχονται από Μαγνητική Τομογραφία ενός AVM εγκεφάλου:ΑΡΙΣΤΕΡΑ: Εγκάρσια τομή

ΔΕΞΙΑ: Οβελιαία τομή

Μία αρτηριοφλεβική δυσπλασία μπορείνα προκαλέσει προβλήματα στον εγκέφαλο ή τον νωτιαίο μυελό με δύο τρόπους:

1. Με άμεση πίεση της μάζας των παθολογικών αγγείων στον ευαίσθητο νευρικό ιστό. Ανάλογα με την ακριβή θέση του AVM και το μέγεθος της πίεσης που ασκεί, προκαλούνται διάφορα νευρολογικά προβλήματα γιατί η περιοχή που πιέζεται δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά. Πίεση σε ορισμένες περιοχές του εγκεφάλου μπορεί να προκαλέσει και επιληπτικές κρίσεις.

2. Με αιμορραγία από ρήξη των φλεβών λόγω της υψηλής πίεσης του αίματος. Η αιμορραγία στον εγκέφαλο μπορεί να είναι μία πάρα πολύ σοβαρή κατάσταση μέχρι και θανατηφόρα ή μπορεί να είναι ελαφρύτερη ανάλογα με την θέση και το μέγεθος της αιμορραγίας. Τα νευρολογικά προβλήματα που προκαλεί μπορεί να είναι μόνιμα ή να βελτιωθούν με την πάροδο του χρόνου.

Η ακριβής αιτία της δημιουργίας των AVM δεν είναι ακόμη γνωστή. Είναι πιθανό να οφείλεται σε κάποια γενετική ανωμαλία στον σχηματισμό των αγγείων. Τα AVM μπορούν να είναι συγγενή ή να αναπτχθούν αργότερα.

Σήμερα υπάρχουν τρεις επιλογές θεραπείας για τα AVM:

1. Εγχείρηση. Ο Νευροχειρουργός μετά από κρανιοτομία, μπορεί να φτάσει στο AVM μέσα στον εγκέφαλο και να το αφαιρέσει. Η επέμβαση αυτή έχει γενικά καλά απότελέσματα αλλά έχει και σημαντική συχνότητα επιπλοκών είτε λόγω της ίδιας της επέμβασης είτε λόγω του οτι ένα AVM μπορεί να μην διαχωρίζεται εύκολα από τον φυσιολογικό εγκέφαλο. Ορισμένα AVM που βρίσκονται βαθειά μέσα στον εγκέφαλο θεωρούνται ανεγχείρητα.

2. Ακτινοχειρουργική. Γίνεται με την χρήση του γ-knife ή του Χ-knife, μηχανημάτων ακτινοθεραπείας που εστιάζουν την ακτινοβολία ακριβώς στο AVM χωρίς να ακτινοβολείται σημαντικά ο φυσιολογικός εγκέφαλος. Ετσι έχουν λιγότερες επιπλοκές από την συμβατική ακτινοθεραπεία. Η αποτελεσματικότητά τους περιορίζεται από το μέγεθος του AVM (μέχρι 2 εκατοστά σε διάμετρο) και από το γεγονός οτι η θεραπευτική τους δράση εμφανίζεται μετά από 2 χρόνια περίπου. Αυτό σημαίνει οτι για μια περίοδο 2 ετών μετά από την θεραπεία το AVM μπορεί να προκαλεί πίεση, νευρολογικά προβλήματα, επιληπτικές κρίσεις και αιμορραγίες.

3. Ενδοαγγειακή Νευροχειρουργική. Το AVM αντιμετωπίζεται φτάνοντας στην ακριβή του θέση με πολύ λεπτούς καθετήρες μετά από παρακέντηση της μηριαίας αρτηρίας και εμβολίζοντας τα αγγεία του με διάφορα υλικά. Ετσι το αίμα δεν μπορεί πλέον να μπεί στο AVM, η πιθανότητα αιμορραγίας εξαφανίζεται και η δυσπλασία μικραίνει μέχρι που εξαφανίζεται τελείως σε διάστημα 6-12 μηνών. Τα περισσότερα ανεγχείρητα AVM μπορούν να αντιμετωπιστούν επιτυχώς με αυτήν τη μέθοδο. Ο κίνδυνος επιπλοκών είναι ελάχιστος και η περίοδος νοσηλείας και ανάρρωσης πολύ σύντομη.

Ακολουθεί ένα παράδειγμα AVM που αντιμετωπίστηκε με την μέθοδο της Ενδοαγγειακής Νευροχειρουργικής:

A B

A. Αγγειογραφία ενός AVM εγκεφάλου
B. Εξάλειψη του AVM με την μέθοδο της Ενδοαγγειακής Νευροχειρουργικής

Πηγή: reocities.com

0 Σχόλια - Παρατηρήσεις:

Δημοσίευση σχολίου

Join The Team

top