Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (HBA1C)


Τα ποσοστά της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης υποδηλώνουν πόσο καλή ήταν η ρύθμιση του σακχάρου το τελευταίο τρίμηνο. Στα άτομα με διαβήτη πρέπει να είναι κάτω από 7%, ενώ στους υγιείς κάτω από 6%. Κάθε τιμή, υποδηλώνει και ανάλογα επίπεδα σακχάρου στους διαβητικούς.
Στον πίνακα παρατίθενται οι τιμές της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης και οι αντίστοιχες μέσες τιμές του σακχάρου κατά το τελευταίο τρίμηνο.

Γλυκοζυλιωμένη Αιμοσφαιρίνη (HbA1c) % Μέση τιμή σακχάρου το τελευταίο 3μηνο
6
126
6,5
140
7
154
7,5
169
8
183
8,5
197
9
212
9,5
226
10
240
10,5
255
11
269
11,5
283
12
298

0 Σχόλια - Παρατηρήσεις:

Δημοσίευση σχολίου

Join The Team

top